آیا نرخ های تبدیل ارز در درخواست های تراکنش پی جیب منصفانه ست؟

همانطور که می‌دانید وظیفه‌ی اصلی پلتفرم پی‌جیب ایجاد بستری امن جهت انجام تراکنش‌های افراد نیازمند به تبدیل ارز است. ماموریت اصلی ما معرفی طرفین (خریدار و فروشنده) به یکدیگر و ایجاد فضایی مناسب و امن و جهت تبادل ارز است. اینکه تبادل با چه نرخی انجام شود در اختیار مجموعه پی‌جیب نیست و فروشنده می‌تواند…